• In English
 • ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ, ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
  , опубліковано 31 Жовтня 2016 року о 00:00

  Склалася така ситуація, що значна частина звернень громадян, які надходять до Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області(надалі-Головне управління) оформлені невірно та не відповідають вимогам чинного законодавства.
  Частиною 2 ст. 19 Конституції України визначено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
  В своїй діяльності Головне управління керується ЗУ «Про звернення громадян», ЗУ «Про захист прав споживачів», ЗУ «Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності» та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють відносини в цій сфері.
  Сектор правового забезпечення Головного управління інформує, що вимоги до звернення визначені у ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», в якій зазначається, що звернення може бути усним чи письмовим.
  Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або телефоном.
  Письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином до відповідного органу, або через електронну пошту.
  У зверненні має бути зазначене прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.
  В більшості випадків для перевірки фактів, викладених у скарзі Головному управлінню необхідно здійснити відповідний позаплановий захід. При цьому, відповідно до ст. 6 ЗУ «Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності» підставами для здійснення позапланових заходів є, зокрема обгрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення.
  Отримання згоди потребує додаткових відомостей про суб’єктів господарювання, діями або бездіяльністю якого, були порушені права громадянина, як споживача. Зокрема, до таких відомостей відносяться: найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, місцезнаходження або адреса, за якою буде проводитися перевірка та надати наявні документи по справі (розрахунковий документ, копію договору, що підтверджують факт продажу) тощо.
  Звернення оформлене без дотримання зазначених вимог та за відсутності вищевикладеної інформації, унеможливлює проведення позапланових заходів та повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій