• In English
 • В РАМКАХ «ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА» СЕКТОР ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ
  , опубліковано 05 Грудня 2016 року о 00:00

  Згідно з ч. 1 ст. 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.
  Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі-Закон), який набрав чинності 9 липня 2011 року передбачений такий вид правової допомоги, як «безоплатна первинна правова допомога», що є видом державної гарантії , яка полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
  Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг, як :
  – надання правової інформації;
  – надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
  – складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
  – надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
  Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та цим Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.
  Суб’єктами, які надають безоплатну первинну правову допомогу є:
  – органи виконавчої влади;
  – органи місцевого самоврядування;
  – фізичні та юридичні особи приватного права;
  – спеціалізовані установи.
  Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених цим Законом, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.
  Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг передбачених цим Законом, з питань, що віднесені до їх повноважень зобов’язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення, а у разі якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.
  Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, до якого надійшло звернення особи, такий орган протягом п’яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.
  Тому, враховуючи вищевикладене звертаємо вашу увагу, що Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області є територіальним органом центрального органу виконавчої влади, який надає безоплатну первинну правову допомогу  з питань дотримання законодавства у сферах безпечності харчових продуктів та ветеринарії, санітарного законодавства, насінництва та розсадництва, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, захисту прав споживачів і реклами в цій сфері.
  Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян».

  Call Now Button
  Будь в курсі подій