• In English
 • ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА ДО НАПИСАННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
  , опубліковано 11 Лютого 2019 року о 16:16

  Фахівець відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області Андрій Шевцов із залученням представників ЗМІ, зокрема, ТРК «Україна» в місті Білій Церкві Київської області мав намір здійснити позаплановий захід державного нагляду (контролю) суб’єкта підприємницької діяльності за зверненням споживача, котрий скаржився на придбаний неякісний верхній одяг – жіночу куртку.

  Перед початком заходу державного нагляду, як того вимагають положення Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», фахівцем Головного управління, суб’єкту підприємницької діяльності було пред’явлено посвідчення державного службовця та направлення на проведення заходу.

  Після ознайомлення із документами господарюючий суб’єкт не допустив фахівця до проведення позапланового заходу, оскільки прізвище суб’єкта господарювання у зверненні було зазначено не вірно.

  Даний факт став причиною неможливості проведення перевірки суб’єкта господарювання та розгляду звернення по суті.

  У зв’язку з цим, Головне управління, в черговий раз, наголошує на правильності написання звернення та зазначенні в ньому необхідних даних.

  Так, вимоги до звернення визначені в статті 5 Закону України «Про звернення громадян», зокрема: звернення може бути усним чи письмовим.

  Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.

  Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

  У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

  Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

  Поряд з цим, необхідно наголосити на тому, що державний нагляд (контроль) здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

  Статтею 6 цього Закону встановлено, що однією з підстав проведення позапланової перевірки є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу (далі – Погодження).

  Отримання Погодження потребує додаткових відомостей про суб’єкта господарювання, діями або бездіяльністю якого, були порушені права громадянина, як споживача. До таких відомостей відноситься: найменування та адреса місця здійснення господарської діяльності суб’єкта господарювання.

  Принагідно хотілося б відмітити, що Держпродспоживслужба в цілому, та Головне управління, зокрема, покликані захищати законні права та свободи людини і громадянина та завжди відкриті до співпраці, адже основною нашою метою є досягнення результативності у підвищенні рівня якості життя громадян.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій