• In English
 • ДЕРЖАВНИЙ РИНКОВИЙ НАГЛЯД У 2020 РОЦІ
  , опубліковано 16 Грудня 2019 року о 16:16

  Відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410, т.в.о Голови Держпродспоживслужби затверджено секторальний план державного ринкового нагляду на 2020 рік.

  План оприлюднено на сайтах Держпродспоживслужби та її територіальних органів, а також опубліковано в газеті «Юридична практика» від 26.11.2019 № 48.

   

    До уваги суб’єктів господарювання.

  Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів (далі – Держпродспоживслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та який  відповідно до покладених на нього завдань, серед іншого, забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного ринкового нагляду.

  Держпродспоживслужба здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи.

  Законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції складається з цього законів України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів.

  Державний ринковий нагляд – діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

  Органи ринкового нагляду проводять планові перевірки характеристик продукції у її розповсюджувачів згідно із секторальними планами ринкового нагляду.

  Посадові особи, які здійснюють ринковий нагляд, мають право:

  1) проводити у випадках і порядку, визначених Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», документальні перевірки та обстеження зразків продукції, відбирати зразки продукції і забезпечувати проведення їх експертизи (випробування);

  2) безперешкодно відвідувати, за умови пред’явлення службового посвідчення та посвідчення (направлення) на проведення перевірки, у будь-який час протягом часу роботи об’єкта торговельні та складські приміщення суб’єктів господарювання для проведення перевірок характеристик продукції і перевірок стану виконання суб’єктами господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;

  3) вимагати від суб’єктів господарювання надання документів і матеріалів, необхідних для здійснення ринкового нагляду, одержувати копії таких документів і матеріалів. За згодою органу ринкового нагляду документи і матеріали, необхідні для здійснення ринкового нагляду, їх копії можуть надаватися йому мовою оригіналу або іншою мовою, ніж мова діловодства та документації державних органів, якщо ця мова є зрозумілою для посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд. У разі якщо оригінали таких документів і матеріалів складені іншою мовою, ніж мова діловодства та документації державних органів, на вимогу органів ринкового нагляду суб’єкти господарювання зобов’язані за власний рахунок забезпечити їх переклад мовою діловодства та документації державних органів в обсязі, необхідному для здійснення ринкового нагляду;

  4) вимагати від посадових осіб суб’єктів господарювання та фізичних осіб – підприємців надання у погоджений з ними строк усних чи письмових пояснень з питань, що виникають під час проведення перевірок і вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;

  5) складати акти перевірок та застосовувати в установленому законом порядку штрафні санкції до суб’єктів господарювання за порушення вимог законів України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції» та встановлених вимог;

  6) складати на основі актів перевірок протоколи про адміністративні правопорушення у сфері здійснення ринкового нагляду та розглядати справи про відповідні адміністративні правопорушення згідно із законом України;

  7) залучати у разі потреби в установленому порядку до здійснення ринкового нагляду працівників наукових установ та фахівців.

  8) вимагати від посадових осіб суб’єктів господарювання та фізичних осіб – підприємців припинення дій, які перешкоджають здійсненню заходів ринкового нагляду, а в разі їх відмови від припинення таких дій – звертатися до органів Національної поліції за допомогою у здійсненні законної діяльності з ринкового нагляду.

  Підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергетики і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна взяла на себе завдання з виконання, зокрема, вимог статей 55 та 56 цієї Угоди в частині створення ефективної системи ринкового нагляду транспарентної з системою ринкового нагляду, яка існує в ЄС.

  Держпродспоживслужба, як один з органів ринкового нагляду забезпечує реалізацію європейських принципів здійснення ринкового нагляду в Україні з дотриманням вимог законодавства.

  З огляду на вищевикладене, Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області звертається до суб’єктів господарювання, які здійснюють надання нехарчової продукції на ринку України, з проханням забезпечити виконання вимог законодавства про державний ринковий нагляд в частині співпраці з органами ринкового нагляду.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій