• In English
 • ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
  , опубліковано 28 Грудня 2019 року о 16:16

  Після продажу товарів покупцю виробник (продавець) втрачає право власності на них, проте згідно чинного законодавства навіть після продажу товару виробник (продавець) несе відповідальність за його якість і технічну справність. У свою чергу, споживач, якому дістався товар з дефектами, має право вимагати його заміни або ремонту. Розглянемо правові можливості для споживача щодо його гарантійних зобов’язань в разі придбання товару з недоліками.
    Законні права та інтереси споживачів щодо належної якості товарів визначені у Цивільному кодексі України (далі – ЦКУ), Законі України «Про захист прав споживачів» (далі – Закон). Товар, який продавець (виробник) передає або зобов’язаний передати покупцю, повинен відповідати вимогам до його якості в момент його передачі, якщо інший момент визначення відповідності товарів цим вимогам не встановлений договором купівлі – продажу, що передбачено ч. 1                       ст. 675 ЦКУ.
  Відповідно до Закону продавець (виробник) зобов’язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію. Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку. Гарантійний строк- це строк, протягом якого виробник (продавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов’язання про здійснення безкоштовного ремонту або заміни продукції. Гарантійний строк встановлений нормативно – правовими актами, нормативними документами або договором. Стосовно продукції, на яку гарантійний строк не встановлений, споживач може висувати вимоги продавцю (виробнику), якщо недоліки були виявлені протягом 2 років, а щодо об’єкта будівництва — не пізніше 10 років з моменту передачі товару/об’єкта будівництва покупцю.
  Згідно з положеннями ЦКУ гарантійний строк починається з моменту передання товару покупцеві, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу.
  Проте, є декілька винятків. Так, при продажу:
  – товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару покупцю не збігаються, —гарантійний строк обчислюють з дня передачі товару покупцю;
  – товарів, які потребують спеціальної установки (підключення) або складання – гарантійний строк розраховують з дня їх здійснення;
  – товарів і нерухомого майна, час передачі, установки (підключення) або складання яких визначити неможливо, або якщо майно перебувало в покупця до укладення договору купівлі/продажу — гарантійний строк рахують з дня укладення договору купівлі/продажу;
  – сезонних товарів (одяг, хутряні й інші вироби, а також взуття) — розрахунок гарантійного строку ведуть з початку відповідного сезону. Перелік сезонних товарів, гарантійні строки за якими обчислюються з початку відповідного сезону, затверджений постановою КМУ від 19.03.94 р. № 172.
  Згідно з положеннями Закону при проведенні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті. Період, на який продовжується гарантійний строк, розраховують з дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків. При обміні товару гарантійний строк обчислюється з дня обміну.
  Якщо у період гарантійного строку споживачем виявлено недоліки у придбаній продукції (наданій послузі), тобто невідповідність продукції вимогам нормативно – правових актів і нормативних документів, умовам договору тощо, він має право вимагати від продавця (виробника):
  – пропорційного зменшення ціни;
  – безкоштовного усунення недоліків товару (тобто проведення гарантійного ремонту);
  – відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
  У разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків у придбаній продукції (наданій послузі), які виникли з вини виробника (продавця), споживач має право вимагати:
  – розірвання договору і повернення сплаченої за товар грошової суми.
  Вимоги про безкоштовне усунення недоліків продукції споживач має право пред’явити виробнику (продавцю) після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред’явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено – протягом10 років.
    Враховуючи вище наведене, можно зробити наступні висновки: продукція, що передається продавцем (виробником) покупцю, повинна відповідати встановленим вимогам до їх якості. Протягом установленого на продукцію гарантійного строку виробник (продавець) повинен забезпечувати належну роботу (використання) продукції, у тому числі комплектуючих виробів. Якщо протягом гарантійного строку споживач виявляє недоліки в товарі, то він може висунути продавцю (виробнику) низку вимог, установлених Законом.
  Call Now Button
  Будь в курсі подій