• In English
 • ЯК ОБРАТИ БЕЗПЕЧНИЙ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН
  , опубліковано 31 Березня 2020 року о 11:11

  Сучасний світ неможливо уявити без Інтернету. У теперішній час Інтернет, це невід’ємна частина життя людини. Одним із найпопулярніших напрямків діяльності у мережі є Інтернет – торгівля.

   

  Споживачі можуть замовити доставку необхідних товарів для будь-яких цілей: продукти, меблі, техніку, будівельні матеріали, сувеніри, автомобіль, одяг, взуття і навіть нерухомість. Інтернет надає споживачам можливість вибору найбільш вигідних цін, оплату товарів і послуг в кредит, по банківських картах або готівкою при доставці. Але необхідно грамотно здійснювати покупки через інтернет, щоб не стати жертвою шахрайства.

   

  До Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області надходить значна кількість звернень мешканців Київської області на неналежну якість товарів придбаних у Інтернет – магазинах.

   

  Так, споживачі скаржаться на отримання неякісних товарів, відсутність документів, що підтверджують факт придбання товару, відмову в гарантійному обслуговуванні та поверненні товару неналежної якості Інтернет магазину і, досить часто, відсутність контактної інформації щодо продавця.

   

  Зазвичай, інформація про продавця, визначена законодавством, на сайтах Інтернет магазинів на надається. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відсутні відомості про реєстрацію громадян, що надсилають споживачам придбані в Інтернет – магазинах товари, як суб’єктів господарювання.

   

  Відсутність інформації про суб’єкта господарювання та його місце здійснення господарської діяльності унеможливлює проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю).

   

  Законодавство України у сфері електронної комерції ґрунтується на Конституції України і складається із Цивільного і Господарського кодексів України, законів України «Про електронну комерцію», «Про захист прав споживачів», «Про рекламу»«Про електронні документи та електронний документообіг»«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації»«Про електронний цифровий підпис»«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»«Про захист персональних даних», міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

   

  Відповідно до Закону України  «Про електронну комерцію», Інтернет-магазин це засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину.

   

  Продавець (виконавець, постачальник) товарів, робіт, послуг в електронній комерції під час своєї діяльності та у разі поширення комерційного електронного повідомлення зобов’язаний забезпечити прямий, простий, стабільний доступ інших учасників відносин у сфері електронної комерції до такої інформації:

   

  • повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця;
  • місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи – підприємця;
  • адреса електронної пошти та/або адреса Інтернет-магазину;
  • ідентифікаційний код для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта для фізичної особи – підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті;
  • відомості про ліцензію (серія, номер, строк дії та дата видачі), якщо господарська діяльність підлягає ліцензуванню;
  • щодо включення податків у розрахунок вартості товару, роботи, послуги та, у разі доставки товару, – інформація про вартість доставки;
  • інші відомості, що відповідно до законодавства підлягають оприлюдненню.

   

  Права та обов’язки покупця (замовника, споживача) товарів, робіт, послуг у сфері електронної комерції визначаються законодавством України, зокрема Законом України «Про захист прав споживачів».

   

  Покупець (замовник, споживач) повинен отримати підтвердження вчинення електронного правочину у формі електронного документа, квитанції, товарного чи касового чека, квитка, талона або іншого документа у момент вчинення правочину або у момент виконання продавцем обов’язку передати покупцеві товар, за винятком електронних правочинів, пов’язаних з одноразовим наданням інформаційних електронних послуг або послуг проміжного характеру в інформаційній сфері, оплата яких здійснюється дистанційно.

   

  Підтвердження вчинення електронного правочину повинно містити такі відомості:

   

  • умови і порядок обміну (повернення) товару або відмови від виконання роботи чи надання послуги;
  • найменування продавця (виконавця, постачальника), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії щодо товару, роботи, послуги;
  • гарантійні зобов’язання та інформація про інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом товару або з виконанням роботи чи наданням послуги;
  • порядок розірвання договору, якщо строк його дії не визначено.

   

  Купуючи у Інтернет – магазинах/телемагазинах товари, в першу чергу звертайте увагу не на ціну товару, а уважно перегляньте контакти продавця (адресу місцезнаходження та назву підприємства або прізвище ім’я по батькові  фізичної особи – підприємця), умови реалізації товару, доставку, гарантійні зобов’язання. Перевірте чи дійсно, за вказаними продавцем адресами, є магазин/офіс. Це можна зробити навіть зателефонувавши до продавця і запитавши, чи можете Ви підійти за цією адресою оглянути товари. Якщо отримаєте відмову або продавець не зможе конкретно відповісти на запитання, краще відмовтесь від придбання товару у цьому магазині.

   

  Замовляючи товар поштою, бажано обирати спосіб оплати післяплата або оплата готівкою(кур’єру) під час отримання товару. У такому випадку, якщо товар виявиться не тим, що був у замовленні, Ви не зобов’язані сплачувати кошти за товар і маєте право відмовитися від замовлення у поштовому відділенні/кур’єру. Звісно, такий спосіб оплати передбачає додаткові витрати, комісію за послуги переказу грошей, згідно умов підприємства поштового зв’язку, але це також може вберегти вас від грошових втрат.

   

  При отриманні товару, перш ніж віддавати гроші та підписувати документи (Акт прийому – передачі, накладну, тощо) – перевірте якість та комплектність товару, розрахунковий документ. На розрахунковому документі повинна бути зазначена повна назва суб’єкта господарювання, ідентифікаційний код продавця, дата, підпис продавця, назва товару, вартість та сума до сплати та інша інформація, визначена законодавством. Не погоджуйтесь на вмовляння продавця – поставити підпис на документах та обіцянки усунути недоліки згодом. Поставивши підпис – ви фактично погоджуєтесь з якістю отриманого товару.

   

  Відповідно до законодавства, умовами договору можуть бути передбачені інші вимоги щодо термінів гарантійного обслуговування, доставки, обміну товару, тощо. Якщо ви не уважно ознайомилися з умовами договору і підписали його, довести свою правоту буде дуже непросто, а в деяких випадках – неможливо.

   

  Згідно статті 5 Закону України «Про захист прав споживачів», захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законом, а також суди.

   

  Стаття 16 Цивільного кодексу України визначає способи захисту цивільних прав та інтересів судом. Частиною 1 цієї статті встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

   

  Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках.

   

  Просимо споживачів бути уважними, не придбавати товари у не перевірених Інтернет – магазинах.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій