• In English
 • АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
  , опубліковано 08 Жовтня 2020 року о 16:16

  Стаття 40 Конституції України усім громадянам України надає право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

  Право на звернення забезпечує громадянам можливість обстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, участі в управлінні державними   і громадськими справами та впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій.

  Вимоги до звернень визначені Законом України «Про звернення громадян» (далі – Закон»).

  Відповідно до статті 5 Закону звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

  Звернення може бути усним чи письмовим.

  Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.

  Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

  У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

  Різновидом письмового звернення є електронне звернення – це звернення, яке надсилається за допомогою засобів електронного зв’язку. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

  Підпис громадянина в електронному зверненні може бути відсканованим, сфотографованим тощо.

  Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань), про що визначено статтею 15 Закону.

  Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області в своїй діяльності керується Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Однією з підстав для здійснення позапланового заходу згідно статті 6 вказаного закону є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення,  що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу (в даному випадку – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів).

   

  Для отримання погодження у порядку, встановленому законодавством, у зверненні фізичної особи повинні бути вказані необхідні для цього дані:

  • найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю);
  • місце провадження господарської діяльності суб’єктом господарювання,  у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю);
  • питання, необхідність перевірки яких стали підставою для проведення заходу державного нагляду (контролю).
  Call Now Button
  Будь в курсі подій