• In English
 • ПРАВО НА МОВУ
  , опубліковано 19 Листопада 2020 року о 16:16

  Законодавство України про мови складається з Конституції України, Декларації прав національностей, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон 2704-VIII), законів України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», «Про національні меншини», «Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин» та інших законів України, а також міжнародних договорів, що регулюють питання використання мов, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  Частиною першою статті 10 Конституції України визначено, що державною мовою в Україні є українська мова.

  25.04.2019 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Закон набрав чинності 16.07.2019 через два місяці з дня його опублікування в газеті «Голос України» офіційному друкованому органі Верховної Ради України.

  Відповідно до Закону 2704-VIII єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова. Статус української мови як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Державний статус української мови є невіддільним елементом конституційного ладу України як унітарної держави. Статус української мови як єдиної державної мови в Україні визначається виключно Конституцією України. Порядок функціонування і застосування державної мови визначається виключно законом. Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені Законом. Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного українського громадянина незалежно від його етнічного походження, а також є фактором єдності і національної безпеки України.

  Закон 2704-VIII регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених Законом, на всій території України.

  Згідно з вимогами статті 30 Закону 2704-VIII мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи – підприємці, інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів, здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами. На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін. Виробники (виконавці, продавці) в Україні всіх форм власності надають споживачам інформацію про вироби (товари), роботи чи послуги державною мовою. Така інформація може дублюватися будь-якою іншою мовою. Інформація про вироби (товари), роботи чи послуги, доводиться до відома споживача в порядку, у спосіб та в обсязі, що визначені Законом України «Про захист прав споживачів».

  Закон України «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

  Статтею 15 Закону України «Про захист прав споживачів» визначено, що споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови.

  Відповідно до пункту 16 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 працівники суб’єкта господарювання зобов’язані забезпечити реалізацію прав споживачів, визначених Законом України «Про захист прав споживачів», виконувати ці правила та вимоги інших нормативно-правових актів, що регулюють торговельну діяльність.

  З метою сприяння функціонуванню української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених Законом 2704-VIII, на всій території України діє Уповноважений із захисту державної мови (далі – Уповноважений).

  Завданнями Уповноваженого є:

  1) захист української мови як державної;

  2) захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

  Уповноважений розглядає скарги фізичних і юридичних осіб на дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій всіх форм власності, інших юридичних і фізичних осіб щодо дотримання вимог законодавства про державну мову. Кожна особа має право звернутися до Уповноваженого, інших органів, уповноважених здійснювати захист і контроль щодо застосування державної  мови, зі скаргою про порушення вимог цього Закону та щодо усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

  Відповідно до вимог статті 56 Закону 2704-VIII державний контроль за застосуванням державної мови здійснює Уповноважений. Предметом здійснення державного контролю за застосуванням державної мови є дотримання визначених Законом вимог застосування державної мови.

  Статтею 57 Закону 2704-VIII визначено порядок накладення штрафів на суб’єктів господарювання за порушення закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

  У разі порушення суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність на території України, вимог, встановлених статтею 30 Закону, Уповноважений, його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, оголошує такому суб’єкту попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складення акта, про що зазначається в акті.

  У разі повторного протягом року порушення вимог, встановлених статтею 30 Закону 2704-VIII, Уповноважений, його представник складає протокол. За повторне протягом року порушення вимог, встановлених статтею 30 цього Закону, Уповноважений накладає на суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність на території України, штраф у розмірі від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Важливо зазначити, що стаття 30 Закону 2704-VIII, яка встановлює обов’язок суб’єктів господарювання здійснювати обслуговування споживачів державною мовою,  набирає чинності через вісімнадцять місяців з дня набрання чинності Законом, тобто з 16.01.2021.

  Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 852-р Уповноваженим із захисту державної мови призначено Кременя Тараса Дмитровича.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій