• In English
 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНИЙ РИНКОВИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ НЕХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
  , опубліковано 14 Квітня 2021 року о 15:15

  Державний ринковий нагляд – діяльність органів ринкового нагляду
  з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

  Метою здійснення державного ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

  Законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції складається з Закону України «Про державний ринковий нагляд
  і контроль нехарчової продукції» (далі – Закон), Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів.

  Заходами державного ринкового нагляду є:

   

  1) перевірки характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх експертиза (випробування);

  2) обмежувальні (корегувальні) заходи, що включають:

  а) обмеження надання продукції на ринку;

  б) заборону надання продукції на ринку;

  в) вилучення продукції з обігу;

  г) відкликання продукції;

  3) контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;

  4) попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку, що становить продукція.

  Порядок проведення перевірок характеристик продукції

  Органи ринкового нагляду проводять планові та позапланові перевірки характеристик продукції.

  Планові перевірки характеристик продукції проводяться у розповсюджувачів цієї продукції, а позапланові – у розповсюджувачів та виробників такої продукції.

  Предметом таких перевірок є характеристики продукції певного виду (типу), категорії та/або групи.

  Під час проведення перевірок продукції певного виду (типу), категорії та/або групи забороняється перевіряти продукцію іншого виду (типу), категорії та/або групи.

  У разі якщо за результатами перевірки характеристик продукції органом ринкового нагляду прийнято рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо продукції певного виду (типу), категорії та/або групи, що є предметом перевірки, такі заходи мають бути вжиті суб’єктами господарювання щодо всіх одиниць продукції певного виду (типу), категорії та/або групи, які надаються на ринку та є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають встановленим вимогам.

  Перевірки характеристик продукції проводяться на підставі наказів органів ринкового нагляду та направлень на проведення перевірки, що видаються та оформлюються відповідно до цього Закону.

   

  Перевірки характеристик продукції проводяться:

  1) у торговельних та складських приміщеннях суб’єктів господарювання;

  2) у місцях введення продукції в експлуатацію (якщо відповідність продукції певним встановленим вимогам може бути визначена лише під час введення її в експлуатацію);

  3) за місцем проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрації продукції в інший спосіб;

  4) у місцях зберігання під митним контролем продукції, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукції;

  5) за місцезнаходженням органу ринкового нагляду.

  Під час перевірки характеристик продукції у випадках, передбачених цим Законом, перевірці підлягають такі документи (їх копії) та інформація:

  1) декларація про відповідність;

  2) супровідна документація, що додається до відповідної продукції (включаючи інструкцію щодо користування продукцією);

  3) загальний опис продукції , а також повний склад технічної документації на відповідну продукцію, передбачений технічним регламентом;

  4) документи щодо системи якості чи системи управління якістю;

  5) висновки експертиз та протоколи випробувань зразків відповідної продукції, відібраних (узятих) у межах здійснення ринкового нагляду і контролю продукції;

  6) документи, що дають змогу відстежити походження відповідної продукції та її подальший обіг (товарно-супровідна документація або договори).

  Орган ринкового нагляду має право вимагати надання таких документів лише в обсязі, що необхідний для встановлення ланцюга постачання продукції;

  7) документи і матеріали щодо стану виконання суб’єктом господарювання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, у тому числі в межах моніторингу дій суб’єктів господарювання, що вживаються ними для вилучення відповідної продукції з обігу та/або її відкликання;

  8) повідомлення та інша інформація, надана суб’єктами господарювання, митними органами, органами з оцінки відповідності згідно з положеннями цього Закону та Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”.

   

  Строки проведення перевірок

  Строк проведення перевірки характеристик продукції не може перевищувати у розповсюджувача цієї продукції чотирьох робочих днів, у виробника такої продукції – п’яти робочих днів.

  У разі проведення експертизи (випробування) зразків продукції, відібраних під час перевірки, на час її проведення перебіг строку проведення перевірки характеристик продукції призупиняється до одержання органом ринкового нагляду результатів експертизи (випробування).

  У разі проведення перевірки за місцезнаходженням органу ринкового нагляду перебіг строку проведення перевірки починається з дня одержання органом ринкового нагляду від суб’єкта господарювання документів (їх копій) на продукцію.

  Продовження строку проведення перевірки не допускається.

  Результат перевірки

  За результатами перевірки характеристик продукції посадовими особами ринкового нагляду складається акт, а у разі встановлення органом державного ринкового нагляду невідповідності продукції Технічним регламентам, суб’єкту господарювання надаються відповідні рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій