• In English
 • ПРОГНОЗ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН В АГРОЦЕНОЗАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЧЕРВНІ 2021 РОКУ
  , опубліковано 03 Червня 2021 року о 17:17

  Зернові колосові. У червні у  посівах озимих та ярих зернових колосових відбуватиметься подальша шкідливість різноманітних фітофагів і фітопатогенів.

  Хлібні клопи, зокрема шкідлива черепашка та елія гостроголова, залишаються найнебезпечнішими комахами зернового ентомокомплексу Київщини. В червні продовжиться живлення та парування імаго, яйцекладка та відродження личинок шкідників. За результатом фітосанітарного моніторингу у господарствах області виявлено заселенність дорослими клопами 30-100% обстежених площ озимої пшениці за чисельності 0,2-2 екз. на кв.м. за пошкодження 1-4% рослин. Через розтягнутість відкладання яєць та відродження личинок, у посівах одночасно зустрічатимуться імаго клопа-черепашки, яйця й личинки різних віків. Пошкодження личинками зерна в колосі погіршує якість клейковини, посівні та фуражні властивості зерна пшениці та ячменю.

  Запорукою збереження технологічних і посівних якостей зерна являється своєчасний моніторинг розвитку та чисельності личинок у фази формування-молочної стиглості зернових колосових. Захисні заходи доцільно проводити за виявлення 2-х і більше личинок на кв.м у посівах твердих і цінних сортів пшениці, на решті посівів 4-6, в насіннєвому ячмені – 8-10 личинок на кв.м, застосовуючи рекомендовані інсектициди: Актара 240 SC, к.с.-0,15 л/га; Актор, ВГ – 0,1-0,14 кг/га;  Бі-58 новий, к.е.-1,5 л/га;  Данадим Мікс, КЕ – 1,0 л/га;  Децис ф-Люкс, 25 EC, KE-0,3-0,4 л/га; Енжіо 247   SC, КС – 0,18-0,22 л/га; Карате  050 ЕС, к.е – 0,15 л/га;  Сумітіон,  КЕ – 1,0 л/га; Фатрін, КЕ- 0,1-0,15 л/га або іншими. Ці обробки будуть ефективними також проти інших супутніх фітофагів зернових культур.

  Від завершення відродження личинок клопа-черепашки і до появи четвертого віку їх, протягом 10-12 днів, необхідно здійснити захист посівів. Наявність в посівах 15-30% личинок третього віку буде оптимальним терміном обробки і свідчити про відродження переважної кількості комах.

  Пшеничний трипс продовжить заселення озимих та ярих зернових колосових культур. В фазу колосіння ярої пшениці поширення трипсів буде найбільш інтенсивним, в цей час відбуватиметься яйцекладка шкідника та відроджуватимуться личинки.  Личинки спочатку висмоктують сік з колоскових лусок та квіткових плівок, а потім пошкоджують зерно, яке перебуває в м’якому стані. В результаті знижується маса і якість зерна, а загальні втрати можуть сягати 20% можливого врожаю. ЕПШ пшеничного трипса (40-50 екз. на колос).

  Злакові попелиці в червні продовжать свій розвиток, що відбуватиметься за допорогової чисельності ((ЕПШ – 20-30 екз. на стебло). За умов помірно теплої й вологої погоди (tºС – 18-22ºС, відносна вологість 65-75%) кількість сисного фітофага у посівах озимих та ярих зернових колосових культура також кукурудзи зростатиме. Необхідно враховувати, що вірофорні особини попелиць можуть переносити вірусні та мікоплазмові хвороби зернових культур. Надалі, за огрубіння зерна шкідливість фітофагів зменшуватиметься.

  Імаго хлібних жуків (красуна, кузьки) в червні розпочнуть виходити із ґрунту, заселятимуть посіви та живитимуться молодим зерном в колосках. В спекотні сонячні дні жуки активні, вони літають, сідають на колосся і живляться. Шкідливість фітофагів проявлятиметься через пошкодження зав’язі та зменшення кількості зерна хлібних злаків, що є результатом вибивання комахами зернин з колосу під час живлення. Через два тижні після виходу самки будуть відкладати яйця у ґрунт. Через три тижні з яєць виходитимуть личинки, які живляться перегноєм і дрібними корінцями різних рослин, у тому числі культурних. ЕПШ імаго хлібних жуків 3-8 екз. на кв. м. За такої чисельності доцільно обприскування посівів рекомендованими інсектицидами.

  Застосування вищезазначених препаратів для захисних обробок посівів проти клопа шкідливої черепашки буде ефективним і проти інших супутніх шкідників зернових агроценозів.

  У ярих посівах, переважно у слабкому ступені, триватиме шкідливість хлібних п’явиць, злакових мух, хлібних блішок.

  У посівах зернових колосових культур продовжиться розвиток хвороб, проти яких господарства здійснюють оздоровлення рослин фунгіцидами. В червні за теплої вологої погоди актуальною залишається загроза поширення в посівах борошнистої роси, септоріозу, бурої листкової іржі, гельмінтоспоріозу, інших хвороб. Ураження рослин кореневими гнилями може призвести до осередкового розвитку білоколосості та щуплозерності зернаЗа підвищеної вологості і температури повітря (28-300С) в цей період можна очікувати розвиток фузаріозу та септоріозу колосу. Особливо небезпечним може бути раннє, у фазу цвітіння, ураження колосу цими хворобами, що створюватиме передумови формування щуплого, несхожого зерна. Розвиток сажкових хвороб під час колосіння буде можливим у сприйнятливих, загущених посівах. Ефективне оздоровлення рослин досягається шляхом обприскування високопродуктивних посівів під час формування зернівки фунгіцидами: Абакус Плюс, КЕ – 05-1,0 л/га, А-Зокс 320, КС – 0,4-0,7 л/га, Амістар  Екстра 280 SC, КС – 0,5-0,75 л/га, Імпакт Т, КС – 1,0 л/га, Тілт Турбо 575 ЕС, КЕ – 0,8-1,0 л/га, Фолікур 250 ЕW, ЕВ – 1,0 л/га та іншими в комбінації з рекомендованими інсектицидами проти шкідливих хлібних клопів та інших фітофагів.

  Горох. Скрізь у посівах гороху будуть шкідливими фітофаги. Гороховий зерноїд (брухус) продовжить заселяти горохові поля. Жуки відкладатимуть яйця, будуть відроджуватися личинки, які завдаватимуть шкоди зерну майбутнього врожаю. За умов помірно теплої вологої погоди повсюдно розвиватиметься та утворюватиме колонії горохова попелиця,   що спричинятиме деформацію листків на рослинах гороху, стебел, квітів і молодих бобів та їх засихання. Метелики горохової плодожерки, акацієвої вогнівки літатимуть і відкладатимуть яйця метелики, будуть відроджуватися та шкодити зерну гороху їх гусениці. Гусениці листогризучих совок завдаватимуть шкоди бутонам, квіткам і зав’язі гороху.

  За наявності на горосі на 10 помахів сачком 2-3 жуків горохового зерноїда, 250-300 екз. горохової попелиці посіви (крім посівів на зелений горошок) обприскують Актарою 25WG, ВГ – 0,1 кг/га, Акцентом, КЕ – 0,5-1,0 л/га, Бі-58 новим, к.е. – 0,5-1,0 л/га, Сумі-альфа, КЕ – 0,3 л/га, іншими. В посівах на зелений горошок також дозволений Альтекс, КЕ – 0,15-0,25 л/га. Ці обробки будуть ефективними також проти інших шкідників культури. В період відкладання яєць гороховою плодожеркоюакацієвою вогнівкоюлистогризучими совкамилучним метеликом на горосі рекомендований випуск жовтої та бурої трихограми у співвідношенні 1:10.

  За високої вологості повітря в загущених посівах рослини гороху хворітимуть на аскохітозпероноспороз, борошнисту росу, переважно у слабкому ступені. Насіннєві ділянки гороху за перших симптомів хвороб обприскують фунгіцидами: Амістар Екстра 280 SC, КС -0,5-0,75 л/га, Кустодія, КС – 0,8-1,2 л/га, Мерпан, ВГ-2-2,5 кг/га.

  Соя. У посівах сої відбуватиметься шкідливість бульбочкових довгоносиків нового покоління, люцернового та інших клопівпопелиці, гусениць листогризучих совок, а також інших багатоїдних шкідників, можлива шкідливість павутинного кліща і трипсів, які є переносниками вірусних і бактеріальних хвороб. За чисельності шкідників, що перевищує ЕПШ: акацієва вогнівка – 1-2 гусениці на кв.м, листогризучі совки – 1-3 гусениці на кв.м, бульбочкових довгоносиків – 50-60 жуків на кв. м, павутинний кліщ – за заселення 10% рослин посіви сої захищають інсектицидами: Ампліго 150ZC, ФК – 0,2-0,4 л/га, Версар, КЕ – 0,5-0,7 л/га, Драгун ЕС, КЕ – 0,8-1,2 л/га, Коннект 112,5 SC, КС – 0,4-0,5 л/га, Пірінекс Супер, КЕ – 0,75-1,25 л/га, ін. Хвороби (пероноспороз, аскохітозальтернаріоз, бактеріоз) на рослинах сої поширюватимуться за підвищеної вологості повітря й температури 18-200С. На насінницьких посівах за виявлення перших ознак хвороб застосовують фунгіциди: Аканто Плюс 28, КС – 0,75-1,0, Анзор, КС – 0,7 л/га, Бенорад, ЗП – 1,5 кг/га, Коронет 300 SC, КС – 0,6-0,8 л/га та інші.

  Цукрові буряки. У всіх бурякосійних господарствах області протягом червня будуть шкодочинними бурякові довгоносики, блішки, листкова попелиця. Обмежений розвиток матимуть щитоноски, бурякова мінуюча муха, крихітка, гусениці підгризаючих і листогризучих совок. Тепла та помірно волога погода сприятиме інтенсивному розвитку фітофагів. Жуки довгоносиків будуть відкладати яйця, відроджуватимуться личинки, які будуть пошкоджувати коренеплоди цукрових буряків. Для недопущення втрат майбутнього врожаю необхідний постійний моніторинг за шкідливими об’єктами у посівах цукрових буряків, за потреби – проведення захисних заходів зберігається.

  За перевищення показників ЕПШ бурякових довгоносиків –  блішок, щитоносок, крихітки рекомендовані інсектициди: Альтекс, КЕ – 0,1-0,15 л/га, Актара, 25 WG, ВГ – 0,08 кг/га, Актеллік 500 ЕС, КЕ – 1-2 л/га, Енжіо 247 SC, КС – 0,18 л/га, Маврік, ЕВ – 0,4-0,5 л/га, Нурел Д, к.е. – 0,8 л/га, Нокаут, КЕ _ 0,10-0,15 л/га та ін. Проти бурякової листкової попелиці (ЕПШ – заселення у червні 10% рослин)мінуючої мухи (30% заселених рослин і 3-5 личинок на рослину), доцільно обприскування Бі-58 новим, к.е. – 0,5-1,0 л/га, Фуфаноном 570, КЕ  – 1,0-2,5 л/га тощо. Проти листогризучих та підгризаючих совок на початку льоту та у період відкладання яєць рекомендовано застосування трихограми (20-30 тис. особин на гектар).

  За надмірної сухості або вологості ґрунту на пізніх посівах цукрових буряків відбуватиметься розвиток коренеїду. Поширенню на рослинах буряків пероноспорозу, церкоспорозу сприятиме прохолодна дощова погода. Для захисту від хвороб посіви цукрових буряків оздоровлюють Акробатом МЦ, в.г. – 2,0 кг/га, Абсолютом, КС – 0,3-0,4 л/га, Піктор Активом, КС- 0,4 л/га, Топсином-М 500, КС – 0,8-1,2 л/га, Фиталом, РК – 1,5 л/га, іншими.

  Соняшник. Геліхризова попелиця в червні буде заселяти посіви соняшнику, за теплої вологої погоди фітофаг утворюватиме колонії. Посушлива погода сприятиме розмноженню трипсів, помірно волога – клопів, гусениць листогризучих та підгризаючих совок. В разі заселення соняшнику попелицями понад 20% рослин і наявності на кожній по 40-50 екз. та за відсутності ентомофагів; клопами (2 екз. на кошик) до початку цвітіння культури здійснюють обприскування посівів інсектицидами: ДиХлор БТ, КЕ – 0,8-1,5 л/га, Енжіо 247 SC, КС – 0,18 л/га, Іназума, ВГ – 0,2-0,4 кг/га Корагеном 20, КС – 0,15 л/га, Пірінексом Супер, КЕ – 0,75-1,25 л/га, Престо, КС = 0,3=0,4 л/га, Фуфаноном 570, КЕ – 0,6 л/га, ін.

  Перед цвітінням соняшнику за появи ознак фомозу, пероноспорозу, іржі рекомендовані обробки Аканто, КС – 1,0 л/га, Амістором Екстра 280 SC, КС – 0,75-1,0 л/га, Дерозалом 500 SC, КС – 0,5 л/га, Купроксатом,  – 10-20 л/га, Кустодією, КС – 1,0-1,2 л/га або іншими фунгіцидами.

  Заздалегідь, перед початком хімобробок слід повідомити власників вуликів про необхідність прийняття заходів по охороні бджіл!

  Ріпак ярий. У ярому ріпаку розвиватимуться та шкодитимуть ріпаковий квіткоїд, листкоїд, прихованохоботники, пильщики, хрестоцвіті блішки та клопи, гусениці біланів і листогризучих совок. Проти зазначених шкідників за перевищення ними ЕПШ рекомендоване використання інсектицидів: Каліпсо 480SC, RC – 0,15-0,2 л/га, Нурелу Д, к.е. – 0,5-0,6 л/га, Пірінексу Супер, КЕ – 0,4-0,75 л/га, Тому, КЕ – 0,1-0,15 л/га, ін.

   

  Картопля та овочеві культури

  Колорадський жук в черні повсюди завдаватиме шкоди посадкам картоплі, томатів, баклажанів, продовжиться яйцекладка йоговідбуватиметься відродження та живлення личинок фітофага. За масової появи личинок III віків та чисельності їх 10 і більше екз. на кожну із 8-10% заселених рослин промислових посадках картоплі використовують Актару 25WG, ВГ – 0,07-0,09 кг/га, Альтекс, КЕ – 0,07-0,1 л/га, Каліпсо 480 SC, КС – 0,1-0,2 л/га, Кораген 20, КС – 0,05-0,06 л/га, Престо, КС – 0,3-0,4 л/га та ін. У приватному секторі картоплю обробляють одним із препаратівдозволених для використання населенню, наприклад: Актара 25WG, ВГ – 1,4 г на 10 л води на 1 сотку,  Антиколорад, КС – 1,0-1,5 мл на 5 л води на 1сотку, Вантекс, Мк.с.– 1,5 мл на 8 л води на 1 сотку, Енжіо 247 SC, КС – 1,8 мл на 5 л води на 1 сотку, Кораген 20, КС – 0,5-0,6 мл на 3-5 л води на 1 сотку або іншими рекомендованими інсектицидами.

  Томати, баклажани (до цвітіння) в промислових посадках захищають інсектицидами: Актара 25 WG, ВГ – 0,07-0,09 кг/га, Бомбардир, ВГ – 0,045-0,050 кг/га, Ексірель, СЕ – 0,25-0,50 л/га, Карате 050 ЕС, к.е. -0,1 л/га, або іншими. В приватному секторі використовують Бомбардир, ВГ – 0,45-0,50 г на 5 л води на 1 сотку, Енжіо 247 SC, КС – 1,8 мл на 5 л води на сотку, Ратибор, РК – 2-2,5 мл на 3-5 л води, Резерв, РК – 2 мл на 5 л води на 1 сотку, або інші.

  Капуста. Хрестоцвіті блішки, клопи, капустяна попелиця, личинки капустяної мухи, гусениці капустяної молі, совки, біланів завдаватимуть шкоди капусті всіх строків дозрівання. Захист капусти доцільно проводити за чисельності гусениць совок 1-3 екз. на рослину ранньої капусти чи 5 і більше пізньої капусти, гусениць молі, біланів 2-5 екз. на 10% заселених рослинінсектицидами: Белт 480 SС, КС – 0,1 л/га, Ексірель, СЕ – 0,25-0,50 л/га, Енжіо 247 SC, КС – 0,18 л/га Матч 050 ЕС, КЕ -0,4 л/га та іншими. У приватному секторі дозволені: Оперкот, ЗП – 1,5/10л води, Том, КЕ – 2,0-3,0 мл на 2 сотки, Тор, КС – 4 мл на 4-5 л води/0,01 га, або ін.

  Хвороби на картоплі та овочевих культурах розвиватимуться скрізь, їх інтенсивність залежатиме від погодних умовЗа помірної температури (20-220С) і високої відносної вологості повітря розвиток захворювань зростатиме. На картоплі і томатах проти фітофторозу, макроспоріозу, альтернаріозу використовують Акробат МЦ, в.г.-2 кг/га, Аспект WP, ЗП – 1,2-1,6 кг/га, Квадріс  Топ 325 ЕС – 0,675-1,0 л/га, Купроксат, КС – 3,0-5,0 л/га, КОСАЙД 2000, ВГ – 2,5 кг/га, ін. У приватному секторі на картоплі і томатах застосовують: Ацидан, ЗП – 25г на 5 л води на сотку, Вальтер, ЗП – 25г/5л води/сотку, Дітан М-45, ЗП- 20г /5л води/соткуін.

  На огірках для попередження розвитку хвороб (бактеріозпероноспороз) застосовують Кабріо Дуо, КЕ – 2,5 л/га, Інфініто 61 SC, 687,5, КС – 1,2-1,6 л/га. На цибулі проти пероноспорозу – Квадріс Топ 325 ЕС – 0,675-1,0 л/га 2,0-2,5 кг/га, Кустодія, КС- 0,6-1,2 л/га або інші.

   

  Плодові насадження

  Метелики яблуневої плодожерки продовжать літати у яблуневих садах, відбуватиметься відродження, розвиток та шкідливість гусениць першого покоління. Гусениці яблуневої молі, розанової листокрутки закінчать свій розвиток та будуть заляльковуватися, за теплої посушливої погоди зростатиме чисельність і шкідливість сисних комах: кліщівпопелиць.

  Личинки яблуневого пильщика в червні будуть живитися плодами яблук, виїдаючи насіннєву камеру. Личинки сливового пильщика пошкоджуватимуть плоди сливи. Вишнева муха буде відкладати яйця в плоди середніх і пізньостиглих сортів вишні й черешнів яких надалі розвиватимуться личинки.

  Повсюдно у садах триватиме розвиток хворобПарша буде шкодочинною за прохолодної із значними опадами погодою. Жарка волога погода сприятиме поширенню борошнистої росиплодової гнилі.

  Для захисту врожаю яблук на початку відродження гусениць яблуневої плодожерки I покоління в садах застосовують Воліам Флексі 300, SC, КС – 0,3-0,5 л/га, Дестрой, КС – 0,1 л/га, Дурсбан Ультра, КЕ.-2,0 л/га, Кораген 20, КС – 0,15-0,175 л/га, Моспілан, ВП – 0,15-0,20 кг/га, Нурел Д, КЕ -1,0-1,5 л/га, Пірінекс, КЕ – 2,0 л/га, Проклейм 5SG, РГ- 0,4-0,5 кг/га або інші, з додаванням фунгіцидів проти парші та плодової гнилі: Дітану М-45, ЗП – 2,0-3,0 кг/га, Мерпану, ВГ-1,9-2,5 кг/га, Малвіну 80, ВГ-1,8-2,5 кг/га, інших. Проти борошнистої роси та парші  – Луна Експіріенс 400, SC, КС – 0,50-0,75 л/га, Ембрелії 140 SC, КС – 1,2-1,5 л/га, Скору 250 ЕС, КЕ – 0,15-0,2 л/га або інші. Застосування вищезазначених інсектицидів для захисних обробок саду проти яблуневої плодожерки буде ефективним і проти інших супутніх фітофагів.

  Проти вишневої мухи плоди виші і черешні пізніх строків достигання (не пізніше, як за 20 днів до початку збору врожаю) захищають Актелліком 500 ЕС, КЕ-0,8-1,2 л/га або Каліпсо, 480 SC, КС -0,25-0,3 л/га з додаванням проти хвороб КОСАЙДУ 2000, ВГ – 2,0-3,0 кг/га, Сігнуму, ВГ- 1,0 -1,25 кг/га, Фиталу, РК – 2,0 л/га.

  Багатоїдні шкідники

  Метелики багатоїдних підгризаючих (озимої, окличної) та листогризучих совок (капустяної, гамми, С-чорне) продовжать літ в агроценозах Київської області, проходитиме їх яйцекладка та відродження гусениць. Гусениць совок завдаватимуть шкоди у окремих осередках посівів багаторічних трав, просапних, овочевих культур.

  Личинки саранових нестадних видів (кобилки, коники) за допорогової чисельності будуть виплоджуватися та розвиватися в неугіддях, узбіччях доріг, неораних землях, інших стаціях.

  В першій  половині червня розпочнеться літ лучного метелика, відбуватиметься яйцекладка та відродження гусениць його. Утворення осередків підвищеної чисельності гусениць фітофага можливе насамперед, в посівах багаторічних трав, соняшнику, кукурудзи, цукрових буряківГосподарствам необхідно проділити увагу щодо постійного моніторингу фітосанітарного стану посівів агроценозів.

  В червні відбуватиметься літ стеблового (кукурудзяного) метеликаяйцекладка та відродження гусениць. Шкодочинність фітофага проявлятиметься в посівах кукурудзи, проса, інших товстостеблих культур. Оптимальними для реалізації потенційної плодючості метеликів та формування яйцепродукції будуть температури повітря в межах 18-300С та вологість більше 70%. На початку та в період масового відкладання яєць кукурудзяним метеликом проводиться випуск трихограми по 50-100 тис. самиць на 1 га.

  В усіх господарствах треба здійснювати постійний нагляд за посівами сільськогосподарських культур.

  При роботі з пестицидами необхідно дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій