• In English
 • ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
  , опубліковано 24 Жовтня 2022 року о 17:17

  Згідно з пунктом першим постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року       № 303 проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» припинено.

  Тобто, на сьогодні у Головного управління відсутня можливість проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за зверненнями споживачів, права яких були порушені суб’єктами господарювання.

  У зв’язку із чим, Головне управління в напрямку відстоювання законних вимог та прав споживачів зосередило увагу на пошуку альтернативних методів вирішення споживчих спорів.

  Права та обов’язки споживача регламентує Закон України «Про захист прав споживачів». Отже, купуючи, замовляючи або використовуючи продукцію, яка реалізується на території України, споживач маємо право на:

   

  • захист своїх прав державою;

  • належну якість продукції та обслуговування;

  • безпеку продукції;

  • необхідну, доступну, достовірну та вчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

  •  відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої через недоліки продукції (дефекту), відповідно до закону;

  • звернутися до суду та інших уповноважених державних органів по захист порушених прав.

   

  Натомість споживачі зобов’язані:

   

  • перед використанням товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;

  • за необхідності до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їхні функції;

  • користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням і дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

  • з метою запобігання негативних для споживача наслідків використання товару застосовувати передбачені виробником засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил. За відсутності таких правил у документації дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для таких товарів.

   

  Що робити якщо порушені права споживача?

   

  У випадку порушення ваших прав як споживача та виявлення факту порушення прав вам необхідно звернутися до продавця (виробника товару), виконавця робіт чи надавача послуг із письмовою заявою про поновлення свого права.

  До заяви слід додати копії документів, які підтверджують правомірність вашої вимоги (розрахунковий документ, гарантія тощо).

  У разі, якщо продавець (виробник товару), виконавець робіт чи надавач послуг відмовив у задоволенні законних вимог, – споживач має право в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України, звернутися до суду за захистом своїх прав, свобод чи інтересів, що передбачено статтею 3 цього Кодексу (споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав).

  Також, Головне управлінням під час дії правового режиму воєнного стану продовжує надавати консультаційну допомогу споживачам з питань захисту їх прав та проводити роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог Закону України «Про захист прав споживачів», «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері захисту прав споживачів, щодо неприпустимості з їх боку порушень прав споживачів.

  Для отримання консультацій (роз’яснень) з питань захисту прав споживачів, допомоги в оформленні звернення, відповідно до встановлених вимог законодавства, про порушення Ваших прав у сфері захисту прав споживачів звертайтеся за за адресою: 08133, м. Вишневе, вул. Балукова, 22;                 e-mail: gu@dpssko.gov.ua, тел. +38 066 247 5178.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій