• In English
 • Міжнародне співробітництво в галузі карантину рослин
  , опубліковано 26 Березня 2024 року о 14:14

  З розширенням торговельних відносин України з різними країнами світу, зростає небезпека ввезення карантинних та інших небезпечних шкідників, збудників хвороб рослин та бур’янів. Це потребує розширення розвитку міжнародного співробітництва із зарубіжними країнами та  прийняття відповідних державних заходів.

  Міжнародне співробітництво з іншими країнами сприяє вирішенню багатьох проблемних питань та більш ефективному проведенню фітосанітарних заходів, спрямованих на попередження занесення і розповсюдження карантинних та інших небезпечних організмів.

  Особлива роль в розробці та проведенні законодавчих та нормативно-правових актів в галузі карантину рослин, узгодженні принципів карантинних регламентацій належить провідним міжнародним організаціям з карантину рослин, в діяльності яких Україна систематично бере активну участь.

  На сьогодні Україна, як і більшість країн світу, є членом низки міжнародних організацій у сфері карантину та захисту рослин, зокрема Європейської і Середземноморської організації із захисту рослин (EPPO), Міжнародної конвенції про захист рослин (IPPC), Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), Світової організації торгівлі (WTO).

  Європейська і Середземноморська організація з карантину та захисту рослин (ЄОКЗР/EPPO) – є міждержавною організацією відповідальною за міжнародне співробітництво у сфері карантину і захисту  рослин в Європейському і Середземноморському регіоні зі штаб – квартирою у Парижі. Основним органом ЄКОЗР є Рада, яка збирається щороку в одній із країн – членів. 

  Основними цілями діяльності ЄОКЗР є:

  • захист здоров’я рослин;
  • розробка міжнародної стратегії боротьби з інтродукцією і розповсюдженням шкідників (у тому числі інвазивних чужорідних рослин), що шкодять культурним і дикорослим рослинам у сільськогосподарських і природних екосистемах та захисту біорізноманіття;
  • гармонізація фітосанітарних заходів;
  • пропаганда використання сучасних, безпечних і ефективних методів боротьби зі шкідниками;
  • надання документально – інформаційної допомоги в галузі захисту рослин.

  Для досягнення поставлених цілей в рамках ЄОКЗР проводяться наступні заходи:

  • встановлення регіональних стандартів по фітосанітарним заходам і засобам захисту рослин;
  • організація та проведення технічних нарад (робочих та експертиних груп), що об’єднують експертів з усіх частин регіону ЄОКЗР;
  • участь у глобальній діяльності, пов’язаної з фітосанітарними заходами, що координуються Секретаріатом МКЗР в рамках ФАО;
  • організація міжнародних конференцій і семінарів для дослідників в галузі карантину та захисту рослин, керівників організацій та фітосанітарних інспекторів;
  • публікація офіційного журналу (Бюллетень ЄОКЗР), баз даних і веб-сайтів

  Україна є членом ЄОКЗР з 1994 року. Представники України беруть активну участь у сесіях Ради Європейської та Середземноморської організації з карантину та захисту рослин (ЄОКЗР) з метою обміну досвідом та пошуку спільних рішень з проблемних питань, що  виникають в сфері з карантину та захисту рослин.

  Міжнародна Конвенція з захисту рослин (МКЗР/ IPPC ). Хоча конвенція була підписана  1951 році, глобальні міжнародні стандарти фітосанітарних заходів були прийняті тільки у 1990 роках, після міжнародних переговорів з лібералізації, що проходили в рамках ВТО (Уругвайський раунд і розробка Угоди по санітарним та фітосанітарним заходам (СФЗ). У 1992 році створено  Секретаріат МКЗР зі штаб-квартирою у Римі і розпочав свою міжнародну програму по встановленню стандартів, яка була прийнята ФАО у наступному році з метою розробки міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів (МСФЗ). МСФЗ визнаються ВТО як глобальні стандарти управління фітосанітарними ризиками, пов’язаними  з торгівлею.

  Конвенція робить акцент на трьох основних сферах:

  • встановлення міжнародних стандартів;
  • обмін інформацією;
  • розвиток потенціалу для впровадження МКЗР і пов’язаних з нею міжнародних фітосанітарних стандартів

  Україна приєдналася до Міжнародної конвенції з захисту рослин у 2006 році (Новий переглянутий текст,  затверджений Конференцією ФАО на її 29-ій сесії у листопаді 1997 року).

  Діяльність у межах МКЗР регулює Комісія з фітосанітарних заходів (КФЗ). Комісія (КФЗ) щороку проводить засідання, де колегіальним рішенням приймають стандарти МКЗР.

  МСФЗ охоплюють цілу низку питань, необхідних для ефективного функціонування системи фітосанітарного контролю будь-якої країни, а саме:

  – система видачі фітосанітарних сертифікатів;

  – проведення аналізу фітосанітарного ризику;

  – проблеми появи інвазивних чужинних видів;

  – боротьба зі шкідливими організмами та багато інших елементів тощо.

   

  Продовольча  та сільськогосподарська організація (ФАО) – це  міжнародна організація в системі ООН. Метою діяльності ФАО є, передусім, забезпечення продовольчої безпеки та сприяння розвиткові сільських регіонів і сільського господарства.

  Україна приєдналася до ФАО у 2003 році (Закон України від 25 листопада 2003 року № 1334-IV “Про прийняття Статуту Продовольчої та сільськогосподарської організації Організації Об’єднаних Націй”).

  Україна є членом більшості технічних комітетів та статутних комісій ФАО (комітетів з сільського господарства, з проблем сировинних ринків, Фітосанітарної комісії, Комісії генетичних ресурсів та інших), стороною низки конвенцій.

  Взаємодія з організацією здійснюється відповідно до Рамкової програми співробітництва Україна – ФАО.

  З метою вирішення питань у сфері карантину рослин та регулювання торговельних відносин із зарубіжними країнами, важливим є укладання окремих двосторонніх  угод, меморандумів та конвенцій між державами.

   

  Угода СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних заходів.  Санітарні та фітосанітарні заходи стосуються окремих ризиків, які створює міжнародна торгівля для здоров’я і життя людей та тварин і безпеки рослин. Головне завдання Угоди з питань санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ) запобігання створення невиправданих бар’єрів в торгівлі та надання членам СОТ можливості проводити консультації з питань, пов’язаних із виконанням зобов’язань в рамках СОТ, а також подавати запити щодо політики членів СОТ у сфері санітарних та фітосанітарних заходів.

  Враховуючи інтереси взаємної охорони території держав від проникнення і розповсюдження регульованих шкідливих організмів та розвитку господарських і торговельних зв’язків Україна співпрацює з багатьма країнами світу, укладає двосторонні угоди.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій