• In English
 • Що робити споживачу у разі неякісного надання житлово-комунальних послуг?
  , опубліковано 15 Квітня 2024 року о 10:10

  До Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області у значній кількості надходять звернення споживачів щодо неякісного надання житлово-комунальних послуг. Проте, не всі споживачі обізнані щодо послідовності дій задля захисту своїх прав у зазначеній сфері.

  Слід зазначити, що споживач має право одержувати вчасно якісні житлово-комунальні послуги відповідно до законодавства та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг.

  Складання акту-претензії є важливою умовою факту фіксації ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості житлово-комунальних послуг, а в подальшому – підставою для здійснення перерахунку.

  Форма акту-претензії затверджена додатком до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг.

  Статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» врегульовано порядок оформлення претензій споживачів. Так, у разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, споживач має право викликати виконавця житлово-комунальних послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

  За результатами відповідної перевірки складається акт-претензія, який підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком).

  Виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання послуги, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення споживача.

  Акт-претензія складається виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) та споживачем і повинен містити інформацію про те, в чому полягало ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком, дату (строк) її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості, а також іншу інформацію, що характеризує ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості.

  У разі неприбуття виконавця комунальної послуги або управителя (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується споживачем, а також не менш як двома споживачами відповідної послуги, які проживають (розташовані) в сусідніх будівлях (у приміщеннях – якщо послуга надається у багатоквартирному будинку), і надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) рекомендованим листом.

  Виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем (управителем) відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем (управителем).

  У разі відмови в задоволенні Ваших прав, визначених Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про житлово-комунальні послуги» Ви маєте право звернутися із скаргою, оформленою у відповідності до Закону України «Про звернення громадян» до Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

  Звернення та додатки до нього мають містити інформацію про найменування суб’єкта господарювання, фактичну адресу місця здійснення ним господарської діяльності, копію договору про надання відповідних житлово-комунальних послуг (за наявності), платіжні квитанції та копію письмового звернення надавача послуг (акт-претензія).

  Крім того, за потреби, Ви можете отримати якісну та змістовну консультацію з питань захисту прав споживачів у спеціалістів Головного управління під час усного або письмового звернення за адресою: 08134, Київська область, м. Вишневе, вул. Паркова, 34а, ел. пошта: koblzah@dpssko.gov.ua, тел. (04598) 500 05.

   

  Call Now Button
  Будь в курсі подій